Voor wie?  

Het zonnepark van Dalfsen Stroom is interessant voor mensen in (de directe omgeving van) Dalfsen die duurzame energie willen opwekken en gebruiken. Het is zeker interessant voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen realiseren.

MOGELIJKE REDENEN ZIJN:

• Het dak is niet geschikt vanwege de oriëntatie op de zon;
• Het dak is niet sterk genoeg;
• Er zijn obstakels op of in de buurt van het dak die schaduw opleveren;
• De dakbedekking laat het niet toe;
• Er zijn ook mensen die zonnepanelen op hun dak gewoon niet mooi vinden (bijvoorbeeld bij een rieten dak);
• En soms hebben mensen maar ruimte voor een beperkt aantal panelen, niet genoeg om voldoende stroom op te wekken voor eigen gebruik.

In al die gevallen biedt ons collectieve zonnepark een uitkomst.

Ook mensen die weinig geld hebben om te investeren in zonnepanelen willen wij de gelegenheid bieden om mee te doen. Dankzij afspraken met Triodos Bank, is het mogelijk om met een relatief lage investering deel te nemen. Momenteel is er een wachtlijst. Vrijkomende panelen worden beschikbaar gesteld aan mensen die op de wachtlijst staan.

POSTCODES

Gebruik van duurzame energie is vrijgesteld van energiebelasting. Voor wie gebruik maakt van energie die niet door een eigen installatie is opgewekt geldt de postcoderegeling. Op grond van die regeling geldt voor deelnemers aan Dalfsen Stroomt het belastingvoordeel alleen als ze in het postcodegebied van de coöperatie gevestigd zijn. Dat zijn de gebieden met de postcodes 7722 en 7721 en alle gebieden die daar direct aan grenzen (zie kaartje). Wie niet in een van deze postcodes woont, kan wel meedoen, maar krijgt het belastingvoordeel niet.

OOK VOOR BEDRIJVEN

Ook bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting in het postcodegebied kunnen meedoen. Ons zonnepark mogen we voor 20% verkopen aan deze bedrijven. Wil je als bedrijf dus gebruik maken van duurzaam opgewekte lokale energie en kun je de energie niet zelf opwekken – kom bij ons!

Bijdrage aan Dalfsen
Hoe draagt Dalfsen Stroomt bij aan Dalfsen? Bekijk de animatie voor het antwoord.
Waarom nog niet?
Wat houdt mensen tegen om over te stappen op zonne-energie? We gingen in Dalfsen de straat op…