Hoe werkt het

Coöperatie Dalfsen Stroomt legt een zonnepark aan op het dak van Foreco, met medewerking van Landgoed Rechteren. Deelnemen aan dit zonnepark is financieel zeer aantrekkelijk, mede dankzij afspraken die we hebben gemaakt met Triodos Bank. Dat betekent voor leden dat zij een veel kleinere investering hoeven te doen dan wanneer zij zelf zonnepanelen op hun dak installeren. Het principe is namelijk anders. Een uitleg:

Lage investering

Wanneer je zelf zonnepanelen installeert, vraagt dat om een stevige investering. Een set van 10 zonnepanelen kost inclusief omvormer, installatie en BTW ongeveer € 4.400. Doordat de energierekening lager wordt, verdien je binnen ongeveer zeven jaar je investering terug.

Bij Dalfsen Stroomt werkt het anders. Je investeert eenmalig in het aantal panelen dat je nodig hebt. Daarbij kun je al intekenen voor 37,50 euro per zonnepaneel. De investering voor 10 panelen bedraagt in dat geval 375 euro. Dat is veel minder dan ze kosten; het overige deel wordt gefinancierd door de Triodosbank. Goed te weten: de gemeente Dalfsen staat, na Triodos, garant voor de gehele externe financiering van Dalfsen Stroomt.

Verdeling van de opbrengst

Jaarlijks leveren de zonnepanelen stroom op. Het eerste jaar bedraagt de opbrengst van 10 panelen ongeveer 390 euro. Van die opbrengst betaalt Dalfsen Stroomt een deel van de lening bij Triodos Bank af. En ook de overige kosten worden daarvan betaald: verzekering en onderhoud van de installatie, rente en aflossing, administratie en controle van de financiën. Daarnaast keert Dalfsen Stroomt jaarlijks ook zo’n 10% van de initiële investering uit aan de leden, in het eerste jaar zal dit ongeveer 37 euro zijn.

Je kunt al intekenen voor 37,50 euro per zonnepaneel.

Financieel voordeel neemt toe

Omdat we zo snel mogelijk van de lening af willen (dan zijn we ook snel van de rentekosten af), gebruiken we een groot deel van de opbrengst uit de stroomprijs en het belastingvoordeel voor het aflossen van de lening. Voor de deelnemers is er de eerste jaren daardoor maar een beperkt financieel voordeel. In latere jaren, wanneer de lening voor een groot deel is afgelost, neemt het financiele voordeel voor de leden toe.

Voordeel en minder administratie bij stroomleverancier Qurrent

Dalfsen Stroomt heeft afspraken gemaakt met de groene stroomleverancier Qurrent. Wat de administratieve lasten betreft, zijn klanten van Qurrent –voor zowel gas als stroom- 30 euro per jaar goedkoper uit dan deelnemers die bij een andere energiemaatschappij klant zijn. Tevens ontvang je van Qurrent een eenmalige aanbrengvergoeding van 30 euro. Ben je nog geen klant bij Qurrent? Overstappen loont! Maar doe dit pas bij de start van het project, om in aanmerking te komen voor het voordeel.

Lidmaatschap Groen Gebogen

Wanneer je deelneemt aan Dalfsen Stroomt, word je automatisch lid van de initiatiefnemende vereniging Groen Gebogen. We waarderen een jaarlijkse bijdrage van € 10 per jaar zeer, waarmee de vereniging nog veel meer duurzame doelen kan realiseren.


LET OP: de opbrengst van een paneel hangt af van hoeveel de zon schijnt. Daarnaast kan de stroomprijs in de komende jaren veranderen (verwacht wordt dat die stijgt, maar zeker is dat niet) en weten we niet hoe hoog de belasting op elektriciteit de komende jaren is. Een en ander kan invloed hebben op de bovengenoemde bedragen.

Doe Mee