Veel belangstelling tijdens informatieavond Dalfsen Stroomt

De belangstelling voor Dalfsen Stroomt is groot. Tijdens de informatiebijeenkomst op woensdag 16 mei 2018 namen zo'n 100 mensen plaats in de theaterzaal van de Stoomfabriek in Dalfsen. Initiatiefnemer Gerard Brakkee geeft- met Henk Luning op de achtergrond - de aanwezigen een toelichting op het project. Waarna er gelegenheid is voor vragen.


Trots

Allereerst laat wethouder André Schuurman weten trots te zijn op dit burgerinitiatief. "Dalfsen Stroomt is een mooie lokale manier van duurzame stroom opwekken. Door als gemeente garant te staan voor dit project, willen we ook mensen met een kleine beurs een steuntje in de rug geven en duurzaamheid bereikbaar maken."

Voorbeeldproject


De zonnepanelen van Dalfsen Stroomt worden geplaatst op het dak van Foreco. Dat dak is constructief geschikt, ligt gunstig ten opzichte van de zon en de benodigde technische voorzieningen zijn aanwezig. Peter Swager, directeur van Foreco, stelt het dak tegen een symbolisch bedrag beschikbaar. Hij licht toe waarom: "Wij stellen 20% van ons dakoppervlak ter beschikking aan Dalfsen Stroomt, omdat we het een zeer sympathiek plan vinden. We hebben in Nederland miljoenen vierkante meters bedrijfsdak waar niets mee wordt gedaan. Ik zie liever panelen op die daken, dan in weilanden." Swager hoopt dat Dalfsen Stroomt als voorbeeld dient en roept andere bedrijven op om ook hun dak beschikbaar te stellen voor initiatieven zoals Dalfsen Stroomt.

Binnenkort meer

Met een korte presentatie neemt Gerard Brakkee vervolgens de aanwezigen mee in het verhaal van Dalfsen Stroomt. Na afloop zijn er diverse vragen van de aanwezigen. Dalfsen Stroomt zal deze vragen en antwoorden, samen met de presentatie, zo spoedig mogelijk op deze website publiceren.

Ineke de Boer was een van de aanwezigen: "Ik vind het een geweldig project. Alhoewel het lastige materie is, was de informatie vanavond ook helder." Een andere aanwezige laat weten: "Ik moet bekennen dat ik sceptisch was over het project, begreep ook niet waarom Foreco zijn dak zomaar beschikbaar stelt, maar het is nu duidelijk."

Ondertussen is de teller van de inschrijvingen opgelopen tot bijna 1.000 van de in totaal 2030 te verdelen panelen.