Productie per jaar 

In 2019 was de totale opbrengst van de panelen 516.000 kWH, in 2020 was dit 510.000 kWH en in 2021 476.000 kWH. 2022 was een zonnig jaar met een opbrengst van 543.000 kWH. De opbrengst over de eerste jaren is hoger dan verwacht.

Bij de ingebruikname van de panelen is een inschatting gemaakt van de opbrengst per jaar. Daarbij is er rekening mee gehouden dat de capaciteit elk jaar iets omlaag gaat. Voor het tweede jaar is uitgegaan van een afname van 2,5 %, voor de daarop volgende jaren steeds van 0,07%.

Verschillen in opbrengst worden ook veroorzaakt door het aantal zonuren. Dat was bijvoorbeeld in 2021 lager dan in 2020 en in 2022 veel hoger.

Zo werd in 2019 een opbrengst verwacht van 469810, in 2020 van 458165, in 2021 van 454959 en in 2022 van 446320. De werkelijke opbrengst nam in de eerste drie jaren af maar bleef boven de verwachte opbrengst. In 2022 werd de hoogste opbrengst sinds de ingebruikname van het park gerealiseerd.

Natuurlijk leveren de panelen in de zomer meer energie dan in de winter. In onderstaande diagrammen is te zien hoe de opbrengst in het jaar verloopt. In het laatste diagram is het verloop van de eerste vier jaren te zien.