Productie per jaar  

In 2019 was de totale opbrengst van de panelen 516.000 kWH, in 2020 was dit 510.000 kWH en in 2021 467.000 kWH. De opbrengst over de eerste jaren is hoger dan verwacht.

Bij de ingebruikname van de panelen is een inschatting gemaakt van de opbrengst per jaar. Daarbij is er rekening mee gehouden dat de capaciteit elk jaar iets omlaag gaat. Voor het tweede jaar is uitgegaan van een afname van 2,5 %, voor de daarop volgende jaren steeds van 0,07%.

Zo werd in 2019 een opbrengst verwacht van 469810, in 2020 van 458165 en in 2021 van 454959. De werkelijke opbrengst neemt ook af maar is nog steeds hoger dan de geprognostiseerde opbrengst.

Verschillen in opbrengst worden ook veroorzaakt door het aantal zonuren. Dat was bijvoorbeeld in 2021 lager dan in 2020.

Natuurlijk leveren de panelen in de zomer meer energie dan in de winter. In onderstaande diagrammen is te zien hoe de opbrengst in het jaar verloopt. In het laatste diagram is het verloop van de eerste drie jaren te zien.