De zon gaat schijnen

2 mei 2017

Het bleef de afgelopen tijd alarmerend stil rond het zonnepark van Dalfsen Stroomt. Waar blijft die aanbieding van zonnepanelen en schone energie uit eigen dorp? Gebeurt er nog wat? Jazeker, maar we kunnen u helaas nu nog geen concrete aanbieding doen voor zonnepanelen op de daken van Foreco. Dat zit zo.

We hebben beloofd dat ook mensen mee kunnen doen die geen grote bedragen kunnen of willen investeren in zonnepanelen, maar wel graag samen duurzame energie opwekken. Daartoe zijn we in gesprek gegaan met verschillende banken om een deel van de investering voor het zonnepark te lenen. Die stonden niet te trappelen. Inmiddels hebben we gelukkig één bank bereid gevonden zo’n lening te verstrekken. Vervolgens worden daar natuurlijk allerlei eisen aan gesteld en daaraan zijn we nu stuk voor stuk aan het voldoen.

We komen onze belofte na om een aantrekkelijk aanbod te doen. Maar dat vraagt tijd.

Een tweede hobbel op ons pad is het sluiten van een goede overeenkomst met Foreco en het Landgoed Rechteren om de plaatsing van zonnepanelen op de daken van Foreco mogelijk te maken. Daar zitten net iets meer haken en ogen aan dan we van tevoren hebben ingeschat. We rekenen vast op een positieve uitkomst van de gesprekken, maar dat kost dus tijd.

Ondertussen schijnt de zon én heeft de bloesem een flinke knauw gehad van stevige nachtvorst. Jantje huilt en Jantje lacht. Zo grillig als de natuur verloopt dus kennelijk ook de aanleg van een zonnepark. Maar vreest niet – de zomer komt echt!

Gerard Brakkee
Voorzitter Groen Gebogen