Blog: Dalfsen Stroomt in volle vaart, ondanks kadernota

30 november 2016

Maandag 21 november 2016 heeft de raadscommissie gedebatteerd over de kadernota duurzaamheid. Die zou de basis moeten vormen voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Dalfsen in de komende jaren. Er zat een hoop werk in, maar eigenlijk was niemand er echt tevreden over. Gebrek aan een samenhangende visie en gebrek aan geld.

Aan de ambitie ligt het niet. De Duurzame Dorpen hebben voorstellen ingebracht om slimmer met vervoer om te gaan, voedsel meer lokaal en duurzaam te produceren en de Vecht en andere waterwegen schoon te maken en te houden. De Duurzame dorpen willen ook dat Dalfsen in 2025 net zoveel energie opwekt als het nodig heeft. En dat die opwekking op een duurzame manier gebeurd. Daar hebben we de Gemeente Dalfsen bij nodig. Al was het alleen maar om het goede voorbeeld te geven.

Onder druk van een teleurgestelde gemeenteraad trok Wethouder Klaas Agricola de nota in, maar met de belofte in februari terug te komen met een nieuwe kadernota duurzaamheid en een actieplan. De Duurzame dorpen hebben aangeboden een nieuwe goede kadernota en een goed actieplan te helpen schrijven. Ieder dorp heeft immers een aantal goede plannen om Dalfsen Duurzaam te maken!

Ieder dorp heeft immers een aantal goede plannen om Dalfsen Duurzaam te maken!

Met Dalfsen Stroomt gaan we daar niet op wachten. We zijn al bijna zover dat we de bewoners van Dalfsen een aanbod kunnen doen om in te tekenen op het zonnepark op de daken van Foreco. Dat brengt in ieder geval de ambitie om alle stroom die we in Dalfsen nodig hebben op duurzame wijze, in Dalfsen zelf op te wekken dichterbij. Voorlopig dan maar zonder kadernota en actieplan.

Gerard Brakkee

Gerard Brakkee is een van de vele krachten achter Groen Gebogen en Dalfsen Stroomt. Met een groen hart, een flinke dosis positieve energie en een stevige aanpakkersmentaliteit maakt hij zich hard voor een duurzaam Dalfsen.